Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

CVTS2 revisited

Ř/Leonardo/Part   

Název projektu (programu) Continuing Vocational Training Survey II - revisited
Zkratka projektu CVTS2 revisited 
Datum zahájení projektu  1. 10. 2004
Datum ukončení projektu 30. 9. 2007
Hlavní koordinátor projektu
3s Unternehmensberatung GesmbH (Rakousko)
Jörg Markowitsch, Günter Hefler
Hlavní řešitel v NÚOV
Richard Veleta 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
Jeny Festová, Pavla Kalousková 
Ostatní partneři  
Německo
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Friederike Behringer, Bernd Käpplinger, Dick Moraal, Gudrun Schönfeld
Francie
BETA / Céreq Alsace, University Louis Pasteur Strasbourg, The European Pole
M´Hamed DIF
Dánsko
Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA)/Aalborg University
John-Houman Soerensen
Itálie
CESPIM SRL /Centro Studi per l‘innovazione di Impresa
Ilaria Lener, Massimo Abbate
Litva
Vytautas Magnas University / Centre for Vocational Education and Research
Vidmantas Tutlys, Rimantas Lauzackas
Cíle projektu
Důvodem realizace projektu a zastoupení NÚOV v něm je snaha získat více informací o podnikovém vzdělávání a faktorech, které ovlivňují jeho rozvoj. Cílem je získat (na základě dat CVTS II a kvalitativních šetření, která proběhnou v tomto projektu) kromě nových informací o podnikovém vzdělávání i např. lepší vysvětlení rozdílů mezi zeměmi EU v této oblasti. Kromě dat CVTS II budou v rámci projektu monitorovány oblasti (a jejich korelace k podnikovému vzdělávání), jako je právní systém, institucionální a organizační systém, státní financování CVT atd.
Výstupy (zprávy, studie aj.)


 :: studie a reporty z jednotlivých fází projektu v anglickém jazyce (studie zpracované v ČR v českém jazyce),

 

 


Ø       Comprehesive overview of striking differences in the legal framework conditions of continuing vocational education (EN)

 

Ø       Národní zpráva z kvalitativního šetření poskytovatelů firemního vzdělávání v ČR (ČJ, EN)

 

Ø       Národní zpráva z kvalitativního šetření zaměřeného na podniky a podnikové vzdělávání v ČR (ČJ, EN)

 

Ø       Relations between training incidence in enterprises and selected macroeconomic indicators (EN)

 

 


:: publikace shrnující poznatky a závěry projektu v anglickém jazyce (zkrácená verze v českém jazyce),

 

 


:: prezentace na internetových stránkách a v médiích,

 

Ø       Více informací o projektu na www.trainingineurope.com

 

 


:: on-line expert systém v anglickém jazyce,

 

 


:: workshop a závěrečná mezinárodní konference.
 

 

Nahoru