Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Co mám dělat, kdybych neudělal přijímačky ani ve druhém kole?

Postup je stejný jako po nepřijetí v prvním kole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu uchazeč získá do sedmi dnů po vykonané zkoušce. Tato povinnost platí i v případě, že se přijímací zkoušky ve škole nekonají. Nepřijatý uchazeč zjistí zbývající volná místa ve  středních školách na krajském úřadu a podle nabízených možností musí volit alternativní studium.

Pokud žák nebyl přijat ke studiu na veřejné škole a má výhrady vůči tomuto rozhodnutí, může využít svého práva na odvolání. Musí tak učinit do osmi dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí u ředitele střední školy. Ředitel školy podstoupí odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, v jehož kompetenci je odvolání vyhovět nebo zamítnout.

Nahoru