Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Činnost oborových skupin

O činnosti oborových skupin je každoročně zpracováván informační text.

Úvodní část stručně charakterizuje dosavadní vývoj práce oborových skupin. Druhá a třetí kapitola stručně rekapitulují dosažený stav projektu oborových skupin.

 Plán činnosti je koncipován tak, aby zaměření aktivit oborových skupin reflektovalo podněty související hlavně s postupem kurikulární reformy, s rozvojem Národní soustavy kvalifikací a s pokračováním aktivit zaměřených na sledování a podporování kvality ve vzdělávání. Opomenuto není ani dlouhodobé téma zapojování sociálních partnerů do počátečního i dalšího vzdělávání.

 Závěrečná část stručně rekapituluje současná významná témata v kvalifikacích a odborném vzdělávání v České republice a zdůrazňuje jejich souvislosti s projektem oborových skupin. Text doplňují nezbytné přílohy.

Informační text o činnosti oborových skupin  Informační text o činnosti oborových skupin (669,18 KB) - verze rok 2010.

Nahoru