Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Archív - Konference borových skupin

V souladu s plánem činnosti byl 30. 10. 2006 uspořádán pracovní seminář (konference) koncepční skupiny MŠMT. Cílem uspořádání tohoto semináře bylo seznámení zainteresovaných pracovníků s pojetím, koncepcí a obsahem RVP právě v té podobě, v níž byly krátce předtím předloženy MŠMT k následnému řízení ve smyslu školského zákona.

 

Dalším vyvrcholením aktivit v roce 2006 byla konference oborových skupin. Uskutečnila se 21. 11. s cílem informovat „expertní základnu" o aktuálním vývoji v odborném vzdělávání a diskutovat o možnostech pokračování nejdůležitějších aktivit.

Klíčovými tématy konference proto byla kurikulární reforma, vytváření vnějšího prostředí pro realizaci reformy (systémové projekty MŠMT - NSK, UNIV, Pilot S, NZZ) a širší otázky kvality odborného vzdělávání v České republice.

V souvislosti s oběma konferencemi byla v oborových skupinách zahájena vnitřní diskuse k třem tématům:

  • kvalita odborného vzdělávání,
  • cílení podpory dalšího vzdělávání,
  • další směřování činnosti oborových skupin

 

Konference oborových skupin se uskutečnila také v závěru roku 2007 - a to konkrétně 22. 11. 2007. Projedávala se tato témata:

1) aktuální situace v odborném vzdělávání v Evropě i v ČR, postavení projektu oborových skupin

2) Kurikulární reforma ve středním odborném vzdělávání

3) Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a NSK

4) Národní soustava povolání

 

V roce 2008 se oborové skupiny sešly na konferenci 2. prosince ve Vinoři. Účastníci jednali o průběhu kurikulární reformy a o zavádění finanční gramotnosti do škol. Velkou pozornost věnovali výsledkům skončeného projektu Partnerství a kvalita, na jehož financování se podílel Evropský sociální fond. Intenzivně jednali také o Národní síti pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání a o evropských nástrojích a projektech.

 

V roce 2009 se poslední pracovní setkání oborových skupin uskutečnilo opět v Praze Vinoři dne 1. 12. Toto širší pracovní setkání oborových skupin bylo zaměřeno na tři hlavní témata:

  1. Od odborného vzdělávání k celoživotnímu učení - Aktuální stav a souvislosti, implementace strategie celoživotního učení, aktuální otázky počátečního vzdělávání, vývoj dalšího vzdělávání;
  2. Podpora dalšímu rozvoji odborného vzdělávání v ČR - Cíle, obsah a souvislosti významných individuálních národních projektů: NSK2, UNIV 2, Kurikulum S, Koncept, Cesta ke kvalitě, NZZ (hlavní manažeři projektů);
  3. Paralelní semináře věnované tématům podporovaným oborovými skupinami - a) Jednání Národní sítě pro podporu kvality odborného vzdělávání v ČR. b) Diskuse o výsledcích mezinárodního projektu SECCOMPAT.

Ve všech uvedených konferencích či pracovních skupinách se setkalo cca 150-140 členů oborových skupin se zástupci NUOV a MŠMT, případně dalších partnerů projektů atd.

Nahoru