Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zapojte se do dotazníkového šetření

Od 20. září do 5.října 2011 probíhá dotazníkové šetření na všech školách. Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku (max. 10-15 minut) s uzavřenými otázkami. Cílem tohoto šetření je získat aktuální obraz autoevaluačních procesů na školách, zajímají nás zkušenosti škol s evaluací a také zpětná vazba k projektu Cesta ke kvalitě a k jeho výstupům. Závěr z dotazníkového šetření bude zveřejněn na webu projektu a bude součástí i dalších závěrečných výstupů projektu, které budou zasílány na školy na jaře 2012, kdy projekt končí. Děkujeme všem, kteří nám ve výzkumu pomohou vyplněním dotazníku - zde

Nahoru