Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Personální oblast - dotazník (výsledky)

soubor ke stažení soubor přílohy (96,85 KB)


Personální oblast – dotazník (výsledky)

Je zajištěno další vzdělávání ped. i neped. pracovníků v souladu s koncepcí rozvoje školy. Ano - 30%, spíše ano - 55%, ne - 0%, spíše ne - 15%

Podporuje škola aktivně profesní růst zaměstnanců. Ano - 40%, spíše ano - 40%, ne - 10%, spíše ne - 10%

Na škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků. Ano - 11 %, spíše ano - 52%, ne - 11 %, spíše ne - 26%

Je zajištěn podíl pracovníků na řízení. Ano - 16%, spíše ano - 42%, ne - 16%, spíše ne - 26%

Klima na škole je dobré. Ano - 35%, spíše ano - 30%, ne - 10%, spíše ne - 25%

Vedení školy se stará o sociální potřeby zaměstnanců. Ano - 35%, spíše ano - 40%, ne -15%, spíše ne - 10%

Projevuje vedení školy zájem a péči o zaměstnance. Ano - 35%, spíše ano - 35%,ne -15%, spíše ne- 15%

Jsou zaměstnanci vedeni k tomu,aby přebírali odpovědnost za průběh své práce Ano - 65%, spíše ano - 30%, ne - 5%, spíše ne - 0%

Mají zaměstnanci možnost se zúčastnit diskusí o klíčových otázkách života školy Ano - 20%, spíše ano - 40%, ne - 20%, spíše ne - 20%

Účastní se členové pedag. sboru aktivně diskusí o klíčových otázkách života školy Ano - 20%, spíše ano - 60%, ne - 10%, spíše ne - 10%

Mají ostatní,tj. neped. zaměstnanci, zřizovate1 školy, rodiče apod.možnost aktivně se účastnit diskusí o klíčových otázkách života školy Ano - 20%, spíše ano - 45%, ne - 10%, spíše ne - 25%

Nahoru