Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 13: Vlastní hodnocení školy

soubor přílohy soubor přílohy (65,63 KB)


Vlastní hodnocení školy

 

KLADNÉ                                                                     ZÁPORNÉ

  • Personální oblast ( další vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, odměňování, klima ve škole pro zaměstnance, sociální potřeby zaměstnanců …)

 

  • Materiálně technické prostředí ( odpovídající prostory, vybavení tříd a ostatních prostor, estetičnost školy, didaktická technika, bezpečnost žáků, knihovna …)

 

  • Řízení školy ( porady, prostředí spolupráce, důvěry a pozitivního očekávání, komunikace, přístup k informacím…)

 

  • Školní klima ( jednání učitelů, cíle školy podporovány, osobní vztahy, diskuze nad problémy, spolupráce, pravidla komunikace, loajálnost vůči škole, podpora škole …)

 

  • Škola a rodiče a veřejnost ( dobrá image školy, spolupráce s jinými, prezentace, sponzorství …)´

 

Jiné nápady a připomínky ( jakékoliv oblasti) :

Nahoru