Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 12: Vlastní hodnocení školy (formulář)

soubor přílohy soubor přílohy (136,16 KB)


Vlastní hodnocení školy

Odpovídejte ANO – NE, nebo číselně 1 - nejlepší, 2 - průměrné, 3 - špatné

PROGRAM ŠKOLY

 

 

1.

Koncepce školy vyhovuje

 

 

2.

další nabídka – tančení, plavání, canisterapie ….

 

 

3.

Další nápady

 

 

 

 

podmínky KE vzdělávání

 

 

4.

moje zázemí pro práci

 

 

5.

kultivované prostředí školy pro zaměstnance a žáky

 

 

6.

důstojné podmínky pro jednání učitelů s rodiči (jinými osobami)

 

 

7.

efektivní využití prostor v budově

 

 

8.

kvalita učeben, které využívám

 

 

9.

didaktická a estetická podnětnost učeben

 

 

10.

můj přístup k technice, knihám, tisku…

 

 

11.

možnosti pro odpočinek učitelů a žáků

 

 

12.

Další nápady

 

 

 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Plánování a příprava

 

 

13.

moje vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle

 

 

14.

cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny

 

 

15.

výuka navazuje, využívám dosavadních znalostí žáků

 

 

16.

funkčně využívám didaktické pomůcky, učební materiály a technické prostředky

 

 

17.

Další nápady

 

 

 

 

Klima, vztahy, komunikace

 

 

18.

respektuji názory žáků, podporují jejich vyjadřování

 

 

19.

podněcuji je k úsudku

 

 

20.

klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svou autoritu

 

 

21.

podporuji sebevědomí žáků, jednám s nimi důstojně a s úctou

 

 

22.

umím řešit konfliktní situace

 

 

23.

Další nápady

 

 

 

 

ÚROVEŇ PODPORY ZE STRANY VEDENÍ ŠKOLY

24.

účelná organizace školy

 

 

25.

účelný informační systém školy

 

 

26.

efektivní vedení porad a pedagogických rad

 

 

27.

možnost participace na školních záležitostech

 

 

28.

podpora aktivity a spolupráce učitelů ze strany vedení školy

 

 

29.

podpora začínajících a nekvalifikovaných učitelů

 

 

30.

podpora mého vzdělávání (např. v rámci DVPP)

 

 

31.

podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání ze strany vedení

 

 

32.

kultivace a proměna prostředí školy

 

 

33.

pozitivní vztahy s okolím školy

 

 

34.

kvalita kontaktů s veřejností

 

 

35.

otevřené a důvěryhodné klima

 

 

36.

Další nápady

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI

 

 

37.

mám vytvořen systém kontaktů s rodiči

 

 

38.

rodiče mají dostatek relevantních informací o výsledcích vzdělávání, které řídím

 

 

39.

daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků

 

 

40.

považuji svůj kontakt s rodiči žáků za dostatečný

 

 

41.

s rodiči nemám konflikty

 

 

42.

Další nápady

 

 

 

 

ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY

43.

zlepšování kvality výsledků vzdělávání

 

 

44.

prezentace školy na veřejnosti (a pozitivní odezva)

 

 

45.

organizace vystoupení, koncertů, výstav, projektů, přehlídek…

 

 

46.

spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy…

 

 

47.

pociťuji zdravý vývoj školy

 

 

48.

Další nápady

 

 

 

 

Nahoru