Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mapování cílů kurikula

Posuzovací arch

 

Posuzovací arch je zaměřený na zjišťování dosahovaných cílů výuky ve fázích plánování, realizace a ověření u určitého učitele. Nástroj je určen učitelům základních a středních škol.

Evaluační nástroj pomáhá učiteli posoudit, jak se mu daří plnit stanovené výukové cíle. Podmínkou efektivního plnění výukového cíle je jejich správné definování, realizování a ověření ve výkonech žáků v rámci kognitivních, afektivních, psychomotorických, osobnostně sociálních domén kurikula. Předpokladem používání evaluačního nástroje je samostatnost učitele v rozhodování, jakými kriteriálními prostředky (tzn. škálami hodnocení) provede posouzení plnění dosahování výukového cíle.

Na základě získaných výsledků tohoto nástroje může učitel adekvátně měnit své výukové strategie vzhledem k požadavkům kurikula, resp. potřebám žáků a vlastním potřebám jako učitele. Při dlouhodobém monitorování dané problematiky lze nástroj využívat jako jeden ze zdrojů nepřímých informací o plánovaném a dosahovaném kurikulu na konkrétní škole.

Manuál nástroje (PDF, 502,82 KB) obsahuje cíle nástroje, teoretický úvod do problematiky výukových cílů, pokyny k práci s posuzovacím archem, popis tvorby nástroje a posuzovací arch (56,00 KB).

Autor nástroje Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. působí na katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru