Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita D - Vzdělávání a diseminace

Cílem bloku aktivit D je navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol.  

V rámci bloku aktivit D budou probíhat 4 klíčové aktivity:

ano.jpgD1a – DVPP: vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory autoevaluace ve školách a poradce pro školy v oblasti autoevaluce

Výstupy klíčové aktivity D1a:

 

a)       vzdělávací program Koordinátor autoevaluace - 210 absolventů smíšené formy studia v celkovém rozsahu 50 vyučovacích hodin;

b)      vzdělávací program Poradce autoevaluace - 28 absolventů vzdělávacího programu v celkovém rozsahu 20 vyučovacích hodin (podmínkou je absolvování vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace);

c)       závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace.

 

ano.jpgD1b – DVPP-návrh studia k výkonu specializované činnosti

Výstupy klíčové aktivity D1b:

 

a)       návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti, který by byl určen pro koordinátory evaluačních procesů na školách. K tomuto účelu bude vytvořen pracovní tým sestavený z odborníků na autoevaluaci. Zpracovatelský tým bude vycházet ze zkušeností získaných především při vzdělávání pro Koordinátory autoevaluace. Studium bude tvořeno modulárním systémem v rozsahu 250 vyučovacích hodin, forma blended-learning.

 

ano.jpgD2 – Diseminace výstupů projektu – konference pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele

Výstupy klíčové aktivity D2:

 

a)       14 zahajovacích konferencí (s důrazem na motivaci zapojení cílových skupin do projektu) (v roce 2009 a 2010);

b)      14 závěrečných konferencí (s důrazem na rozšíření výstupů a zhodnocení přínosu projektu (v roce 2011 a 2012).

 

ano.jpgD3 – Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity

Výstupy klíčové aktivity D3:

 

a)       studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace;

b)      metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace;

c)       studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Poradce autoevaluace;

d)      metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Poradce autoevaluace.

Nahoru