Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Cíle autoevaluačních činností, kritéria, indikátory

Dlouhodobý cíl, kam škola směřuje, je vyjádřen ve školním vzdělávacím programu „Škola pro všechny“. Z tohoto cíle vycházejí i dlouhodobé cíle autoevaluace školy.

Samozřejmě při přípravě plánu vlastního hodnocení školy bylo třeba cíle specifikovat do dílčích cílů, aby bylo možné formulovat kritéria a indikátory. Jejich formulace byla společně navržena a konzultována s pedagogickými pracovníky školy pod vedením  ředitelky školy – po konzultaci s odborníky, kteří se školou spolupracovali v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Hlavní inspirací byly příklady autorky Jany Vašťatkové z knihy Úvod do autoevaluace školy.

Cíl: „Naše škola se stane místem pro všechny“

Dílčí cíle:

Rodiče jsou přirozenou součástí školního života

Učitelé poskytují žákům kvalitní péči tím, že svoji práci považují za smysluplnou a přínosnou, tím posilují kladné vztahy rodičů ke škole

Vztahy mezi pedagogickými pracovníky a rodiči jsou otevřené, přátelské, založené na důvěře

Kritéria:

 1. Rodiče považují školu za otevřenou instituci, do které patří nejen jejich děti, ale i oni sami se stávají její přirozenou součástí
 2. Existuje partnerský vztah mezi rodiči a učiteli
 3. Rodiče mají ke škole a k učitelům důvěru
 4. Rodiče jsou spokojeni se spoluprací se školou

Indikátory:

 1. Rodiče se aktivně zúčastňují akcí školy (kvantitativní indikátor, vyjádřený 90% účastí rodičů)
  Rodiče sami přicházejí s nápady, s návrhy, které přispívají ke zkvalitňování školního života (kvalitativní ukazatel)
 2. Mezi školou a rodiči probíhá rovnocenná komunikace (kvalitativní ukazatel)
  Učitelé považují svoji práci za smysluplnou a přínosnou, tím posilují důvěru rodičů svých žáků (90 % učitelů)
  Schůzky s rodiči probíhají v příjemném prostředí a v důstojné atmosféře (kvalitativní ukazatel)
 3. Rodiče kdykoliv, v případě potřeby, navštěvují školu (kvalitativní ukazatel)
  Rodiče sami přicházejí za učiteli i za vedením školy, aby se poradili, aby vyřešili případný problém jejich dítěte (kvalitativní ukazatel)
  Rodiče si vybrali školu proto, že ji považují za místo bezpečí pro své děti (90 % rodičů)
  Rodiče mají důvěru k učitelům i vedení školy (90 % rodičů)

Výzkum k ověření nastavených kritérií a prokázání nastavených ukazatelů – indikátorů – probíhal ve třech etapách (samozřejmě navazoval v širších souvislostech na předchozí evaluační činnosti školy, na formulované cíle autoevaluace a vize školy). Počáteční etapa proběhla od ledna do června 2010, druhá etapa proběhla od září do prosince 2010, třetí etapa začala v lednu 2011, ukončena byla v červnu 2011.

Nahoru