Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Závěr

Tento článek popisuje, že ZŠ a MŠ Slapy je příkladem dobré praxe v oblasti uspokojování individuálních potřeb žáků a v oblasti komunikace a spolupráce s rodiči. Nebylo by tomu tak, kdyby soustavně neevaluovala své postupy a nestanovovala si další konkrétní cíle, jak pomoci řešit problémy a co nejvíce rozvíjet každé dítě ve spolupráci s jeho rodinou. Popsané přístupy a citované výsledky poukazují na to, že málotřídní škola je zvláštním typem instituce, kde mohou autoevaluační přístupy probíhat velmi odlišně proti plně organizovaným školám a mohou vést za splnění určitých předpokladů k soustavnému zefektivňování práce školy a prospěchu žáků, kteří je navštěvují, i jejich rodin.

 

Seznam použitých dokumentů:

Webové stránky ZŠ a MŠ Slapy  http://zsamsslapy.unas.cz

Webové stránky zřizovatele ZŠ a MŠ Slapy http://www.slapynadvltavou.cz/ou-slapy

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Slapy ze dne 20. 9. 2007

Zpráva z vlastního hodnocení školy ze dne 30. 10. 2007

Zpráva z vlastního hodnocení školy za školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010

Výroční zprávy ZŠ a MŠ Slapy 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Výkazy o základní škole S 3-01

Plány práce 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Organizační řád školy

Zápisy ze zasedání školské rady

Individuální vzdělávací plány

Zprávy společnosti Kalibro o výsledcích dotazníkového šetření (Základní dotazník pro rodiče – Škola a já, Základní dotazník pro žáky – Škola a já, Rozšiřující dotazník pro žáky – Co chci na své škole změnit, Rozšiřující dotazník pro žáky – Vztahy ve škole i navenek, Základní dotazník pro učitele – Škola a já, Rozšiřující dotazník pro učitele – Co chci na své škole změnit, Rozšiřující dotazník pro učitele – Vztahy ve škole i navenek)

Zápisy z hospitační činnosti

Zápisy z individuálních schůzek s rodiči

Zápisy z hospitací „ranních třídních kroužků“ a z kolegiálních hospitací

Zápisy z porad učitelů

Zpráva ČŠI ze dne 11. 2. 2008

Školní časopis

Koncepce školy ze dne 7. 5. 2009

Nahoru