Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

Budova školy

V roce 1907 byla v Ostravě-Mariánských Horách založena Hudební a varhanická škola Matice školské, statut konzervatoře získala škola oficiálně až roku 1959. V září 1996 se konzervatoř přestěhovala do nového areálu budov na ulici Českobratrské v Ostravě 1 a nese jméno slavného skladatele Leoše Janáčka.

Škola poskytuje všeobecné a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Tanec, Zpěv a Hudebně dramatické umění. Ředitelka školy vyšla vstříc požadavkům rodičů a od září 2007 bylo při konzervatoři otevřeno i gymnázium se specializací na hudební výchovu. Tato vzdělávací nabídka je určena žákům, kteří projevují přirozený a zvýšený zájem o umění, hudbu a kulturní aktivity a zároveň se snaží získat široké  všeobecné vzdělání. Celková kapacita školy ve všech oborech vzdělávání činí 590 žáků. Obor  gymnázium má v každém ročníku jednu třídu, přičemž celková kapacita oboru nesmí přesáhnout 90 žáků. Žáci pocházejí nejen z Ostravy a okolí, ale z celého severomoravského regionu. (Příloha č. 1)

Nahoru