Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace a odloučené pracoviště, Teplice, Kapelní 2

http://www.szsvzs.cz/

Zpracoval: Mgr. Jan Tirpák

 

Škola Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
Logo projektu páteřní škola

 

Vyšší odborná škola zdravotnická (VOŠZ) a Střední škola zdravotnická (SŠZ) Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, byla jako příklad realizace autoevaluačních procesů v životě školy zvolena především z toho důvodu, že se v roce 2011 stala jednou z tzv. Páteřních škol. Jedná se o strategii Ústeckého kraje s cílem optimalizovat síť středních škol, které budou tvořeny převážně velkými vzdělávacími celky, nabízejícími vzdělání v celé škále typů a forem studia, od oborů vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami až po obory zakončené maturitní zkouškou. To má umožnit celkové snížení nákladů na vedení, administrativu, učitele, redukci nájmů, prodej nevyužívaných budov a vytvořit síť přiměřeně velkých a stabilních spádových středních škol (příloha I).

V souvislosti s vytvořením této soustavy Páteřních škol se vrací pro školy citlivé téma – jejich slučování. Je odůvodňováno snižujícím se počtem žáků, kteří do škol přicházejí (příloha II). Zatímco základní školy se podle demografických studií začínají opět naplňovat, střední školy v současnosti trápí výrazné snížení počtu žáků; podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru jen z 65 procent. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má navíc do roku 2014 dojít k dalšímu, až čtvrtinovému poklesu počtu žáků. Na nepříznivou demografickou situaci Ústecký kraj zareagoval už v roce 2006, kdy stanovil vizi školy s nejmenším možným počtem žáků z hlediska rentability jejího provozu a financování. I přes neustávající snahu o optimalizaci je v současné době v Ústeckém kraji stávající síť škol stále příliš rozsáhlá. V roce 2010/2011 v Ústeckém kraji fungovalo 112 středních škol – z tohoto počtu zřizuje kraj 71. Po dokončení procesu restrukturalizace by se jejich počet v roce 2015 měl pohybovat mezi 50 až 60.

V rámci této optimalizace středních škol Ústecký kraj jako první v republice schválil strategický materiál k realizaci tohoto procesu známý jako Program páteřních škol Ústeckého kraje, který obsahuje metodiku postupu a řešení celého procesu. Z plánovaných patnácti středních škol dostalo do této chvíle označení Páteřní škola Ústeckého kraje čtrnáct. Mezi oceněnými byly: Střední škola stavební Teplice; Střední škola energetická a stavební Chomutov; Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov; Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem; Střední škola technická Most; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany; Gymnázium Teplice; Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf; Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most; Podkrušnohorské gymnázium Most; Střední škola řemesel a služeb Děčín; Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem; Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem.

Pro popis inspirativního příkladu byla vybrána Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, která je vhodným příkladem Páteřní školy. V současné době tvoří komplex školy čtyři budovy a pracoviště: dvě budovy pro technické a klinické obory v Ústí nad Labem, dále pak ke škole patří odloučené pracoviště školy v Teplicích a Domov mládeže v Ústí nad Labem. Komplex školy je tedy značně roztříštěn. Dlouholetou snahou vedení školy je proto zkvalitňování systému řízení, který by umožnil efektivní komunikaci mezi všemi těmito provozy.

 

 

Nahoru