Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Už šedesát let se věnujeme odbornému vzdělávání

logo.jpg  

Národní ústav odborného vzdělávání byl založen právě před šedesáti lety. I když působil pod různými názvy, jeho poslání bylo po celou dobu podobné – starat se o úroveň odborného vzdělávání v České republice. Po šedesáti letech existence se změnilo téměř všechno - školy už nepodléhají „socialistické“, idelologii, změnily se společenské podmínky, požadavky zaměstnavatelů, poptávka žáků, skladba škol i oborů.

Změnilo se ale i celé  pojetí vzdělávání. Dříve měly školy připravit úzce specializované odborníky, kteří budou s velkou pravděpodobností vykonávat stejnou profesi po celý život. Dneska mají připravit lidi, kteří budou sice ovládat určitou profesi, ale zároveň budou připraveni se celý život učit nové věci.

Právě perspektiva celoživotního vzdělávání je nosným motivem probíhající reformy ve školství. NÚOV už proto nevytváří centrální osnovy závazné pro všechny, ale pomáhá školám najít vlastní cestu k modernizaci vyučování a přispívá k rychlému rozvoji vzdělávání dospělých. To je také cílem několika národních projektů, kterými se NÚOV intenzivně zabývá a díky nimž by měly akcelerovat změny jak v počátečním, tak v dalším vzdělávání.

 

Výstava na MŠMT 

Historie NÚOV

Národní ústav odborného vzdělávání v současnosti

Nahoru