Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Stanovení instituce, která převezme odpovědnost za obsahovou a organizační podporu implementace ECVET v České republice

Cíl : Zajistit účinnou koncepční, obsahovou a organizační podporu zavádění ECVET na celostátní úrovni.

Popis: V průběhu postupné implementace ECVET je nutné počítat s potřebou řešení situací, které budou vyžadovat konzultaci či rozhodnutí ze strany předem určené a připravené kompetentní organizace. Platí to jak ve vztahu k problémům vznikajícím v českém prostředí, tak ve vztahu k problémům vznikajícím v prostředí mezinárodním. Pověření NÚOV je možným řešením zejména proto, že NÚOV:

  • pracoval se všemi postupně vznikajícími návrhy ECVET,
  • má zákonem stanovené kompetence k NSK,
  • má kompetence kpočátečnímu i dalšímu vzdělávání v České republice a tím jasnou vazbu na ECVET,
  • je zapojen do mezinárodních aktivit, zejména vsouvislosti s EQF,
  • je organizace přímo řízená MŠMT a tím je dána možnost uplatnění řídícího vlivu MŠMT a dalších ministerstev v podobném smyslu, v jakém funguje ve vztahu k Národní soustavě kvalifikací.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,4

Nahoru