Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Příprava podpůrného projektu v programovém rámci „ESF-technická pomoc"

Cíl : Zajistit rozvoj informační a technické základny potřebné pro podporu implementace ECVET v České republice.

Popis: V souvislosti s přípravou na účinné zavádění ECVET i s vlastním zaváděním a využíváním tohoto evropského nástroje bude nutné vyvinout některé podpůrné prostředky, které usnadní a podpoří efektivní zavádění ECVET, např. pokud bude podpořena akce 2, vyvolá to potřebu vývoje počítačového programu pro stanovení shody znalostí, dovedností a kompetencí charakterizujících jednotku ECVET se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi charakterizujícími schválenou dílčí kvalifikaci.

Zpracování a předložení projektu bude předcházet cílené a systematické identifikování a popisování technických a organizačních problémů, jejichž řešení by bylo žádoucí a možné zajistit s podporou ESF.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,2

Nahoru